Znalecká činnosť

Poskytujeme:

Služby znalca v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie - anestéziológia a resuscitácia v zmysle Zákona 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Znaleckú činnosť vykonávame formou vypracovania znaleckých posudkov ako aj poskytovaním znaleckých konzultácií pre iných znalcov a znalecké organizácie v prípade multidisciplinárnej kauzality. V rámci odvetvia sa zameriavame predovšetkým na problematiku urgentnej medicíny a medicíny katastrof v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, ale aj na problematiku nemocničnej zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Cenník:
Znalecká činnosť – vypracovanie konzultácie alebo znaleckého posudkupodľa vyhl. MS SR č. 491/2004 a č. 565/2008 Z.z

Naši partneri: