Znalecká činnosť

Poskytujeme:

Služby znalca v zmysle Zákona 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon 65/218 Z.z., Vyhláška 228/2018 Z.z.), ktoré vykonávame na základe zápisu do Zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore 480 000 - Zdravotníctvo a farmácia, v odvetviach 480 100 - Anestéziológia a intenzívna medicína, 482 600 - Urgentná medicína.

Znaleckú činnosť vykonávame formou vypracovania znaleckých posudkov alebo odborných vyjadrení, ako aj poskytovaním znaleckých konzultácií pre iných znalcov a znalecké organizácie v prípade multidisciplinárnej kauzality. V rámci znaleckého odboru sa zameriavame predovšetkým na problematiku urgentnej medicíny a medicíny katastrof v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, ale aj na problematiku nemocničnej zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Cenník:
Vypracovanie konzultácie, odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku podľa aktuálnych taríf pre jednotlivé znalecké úkony

Naši partneri: