Anestéziologické služby

Zabezpečujeme:

Anestéziologické služby klientom pri zákrokoch v estetickej dermatológii, stomatológii, urológii, gastroenterológii a iných odboroch ambulantnej a miniinvazívnej chirurgie. Súčasťou služby je aj anesteziologický dohľad do plnohodnotného prebudenia pacienta. Cenník výkonov zahŕňa aj použitie vlastného anestéziologického vybavenia vrátane nákladov na spotrebu špeciálneho zdravotného materiálu a liekov.

Cenník:
Ambulantný anestéziologický výkon (analgosedácia alebo krátkodobá celková anestéza so zachovaným spontánnym dýchaním pacienta bez nutnosti zaistenia dýchacích ciest a riadenej pľúcnej ventilácie) u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - s kompletným anestéziologickým tímom (lekár, sestra) a vlastnou anestéziologickou výbavou. V cene je zahrnuté predanestetické vyšetrenie, celková anestéza a bezprostredný poanestetický dohľad. (Trvanie anestézy do 1 hodiny) 100,00 €
Komplexný ambulantný anestéziologický výkon (so zaistením dýchacích ciest a riadenou pľúcnou ventiláciou) u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - s kompletným anestéziologickým tímom (lekár, sestra) a vlastnou anestéziologickou výbavou. V cene je zahrnuté predanestetické vyšetrenie, celková anestéza a bezprostredný poanestetický dohľad. (Trvanie anestézy do 2 hodín) 250,00 €
Ambulantný anestéziologický výkon u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, doplatok účtovaný za každú započatú hodinu nad rámec uvedenej základnej sadzby. 70,00 €
preprava výjadzovým vozidlom (mimo okresov BA I. - BA V.) 0,30 €/km

Anestéziologické služby klientom pri zákrokoch v zdravotníckych zariadeniach u poskytovateľov, ktorí disponujú vlastným anesteziologickým pracoviskom (prístrojovou technikou, špeciálnym zdravotným materiálom a liekmi). Cenník zahŕňa využitie anesteziologického tímu (lekár a sestra).

Cenník:
Ambulantný anestéziologický výkon (analgosedácia alebo krátkodobá celková anestéza so zachovaným spontánnym dýchaním pacienta bez nutnosti zaistenia dýchacích ciest a riadenej pľúcnej ventilácie) u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - s kompletným anestéziologickým tímom (lekár, sestra). V cene je zahrnuté predanestetické vyšetrenie, celková anestéza a bezprostredný poanestetický dohľad (Trvanie výkonu do 1 hodiny). 70,00 €
Komplexný ambulantný anestéziologický výkon (so zaistením dýchacích ciest a riadenou pľúcnou ventiláciou) u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - s kompletným anestéziologickým tímom (lekár, sestra) a vlastnou anestéziologickou výbavou. V cene je zahrnuté predanestetické vyšetrenie, celková anestéza a bezprostredný poanestetický dohľad (Trvanie výkonu do 2 hodín). 150,00 €
Ambulantný anestéziologický výkon u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, doplatok účtovaný za každú započatú hodinu nad rámec uvedenej základnej sadzby. 50,00 €
preprava výjadzovým vozidlom (mimo okresov BA I. - BA V.) 0,30 €/km

Anestéziologická predoperačná konzultácia s vykonaním predanestetického vyšetrenia a vypracovaním príslušnej lekárskej správy, obsahujúcej zhodnotenie anestéziologického rizika, ordináciu predoperačnaj prípravy a ostatných odporúčaní. Na konzultáciu si musí klient priniesť nález z celkového predoperačného vyšetrenie od praktického (všeobecného) lekára alebo internistu vrátane aktuálnych laboratórnych parametrov.

Cenník:
Predoperačné anesteziologické vyšetrenie pred plánovaným operačným výkonom 50,00 €
V prípade vykonania vyšetrenia priamo u klienta v domácom prostredí sa účtuje aj preprava lekára výjadzovým vozidlom 0,30 €/km

Naši partneri: