Anestéziologické služby

Zabezpečujeme:

Anestéziologické služby klientom pri zákrokoch v estetickej dermatológii, stomatológii, urológii, gastroenterológii a iných odboroch ambulantnej a miniinvazívnej chirurgie. Súčasťou služby je aj anesteziologický dohľad do plnohodnotného prebudenia pacienta. Cenník výkonov zahŕňa aj použitie vlastného anestéziologického vybavenia vrátane nákladov na spotrebu špeciálneho zdravotného materiálu a liekov.

Cenník:
Ambulantný anestéziologický výkon so zachovaným spontánnym dýchaním pacienta u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - s kompletným anestéziologickým tímom (lekár, sestra) a s vlastnou anestéziologickou výbavou. V cene je zahrnuté predanestetické vyšetrenie a celková anestéza v trvaní do jednej hodiny vrátane bezprostredného poanestetického dohľadu. 120,00 €
Komplexný anestéziologický výkon so zaistením dýchacích ciest a riadenou pľúcnou ventiláciou u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - s kompletným anestéziologickým tímom (lekár, sestra) a s vlastnou anestéziologickou výbavou. V cene je zahrnuté predanestetické vyšetrenie, celková anestézia a bezprostredný poanestetický dohľad za prvú hodinu. 200,00 €
Doplatok za každú ďalšiu hodinu komplexného anestéziologického výkonu u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nad rámec uvedenej základnej sadzby. 100,00 €
preprava výjadzovým vozidlom mimo BA kraj 0,30 €/km

Anestéziologické služby klientom pri zákrokoch v zdravotníckych zariadeniach u poskytovateľov, ktorí disponujú vlastným anesteziologickým pracoviskom (prístrojovou technikou, špeciálnym zdravotným materiálom a liekmi). Cenník zahŕňa využitie anesteziologického tímu (lekár a sestra).

Cenník:
Ambulantný anestéziologický výkon so zachovaným spontánnym dýchaním pacienta u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - s kompletným anestéziologickým tímom (lekár, sestra) bez vlastnej anestéziologickej výbavy. V cene je zahrnuté predanestetické vyšetrenie a celková anestéza v trvaní do jednej hodiny vrátane bezprostredného poanestetického dohľadu. 100,00 €
Komplexný anestéziologický výkon so zaistením dýchacích ciest a riadenou pľúcnou ventiláciou u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - s kompletným anestéziologickým tímom (lekár, sestra) bez vlastnej anestéziologickej výbavy. V cene je zahrnuté predanestetické vyšetrenie, celková anestézia a bezprostredný poanestetický dohľad za prvú hodinu. 150,00 €
Doplatok za každú ďalšiu hodinu komplexného anestéziologického výkonu u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nad rámec uvedenej základnej sadzby. 80,00 €
preprava výjadzovým vozidlom mimo BA kraj 0,30 €/km

Anestéziologická predoperačná konzultácia s vykonaním predanestetického vyšetrenia a vypracovaním príslušnej lekárskej správy, obsahujúcej zhodnotenie anestéziologického rizika, ordináciu predoperačnaj prípravy a ostatných odporúčaní. Na konzultáciu si musí klient priniesť nález z celkového predoperačného vyšetrenie od praktického (všeobecného) lekára alebo internistu vrátane aktuálnych laboratórnych parametrov.

Cenník:
Predoperačné anesteziologické vyšetrenie pred plánovaným operačným výkonom 50,00 €
V prípade vykonania vyšetrenia priamo u klienta v domácom prostredí sa účtuje aj preprava lekára výjadzovým vozidlom 0,30 €/km

Naši partneri: