Anestéziologické služby

Zabezpečujeme:

Anestéziologické služby klientom pri zákrokoch v estetickej dermatológii, stomatológii, urológii, gastroenterológii a iných odboroch ambulantnej a miniinvazívnej chirurgie. Cenník zahŕňa aj použitie vlastného anestéziologického vybavenia vrátane nákladov na spotrebu špeciálneho zdravotného materiálu a liekov. Rovnako poskytujeme aj možnosť absolvovania predoperačného anestéziologického vyšetrenia s vypracovaním príslušnej lekárskej správy. Pacient musí mať k dispozícii nález z celkového predoperačného vyšetrenia od svojho praktického lekára alebo internistu vrátane aktuálnych laboratórnych vyšetrení.

Upozorňujeme, že podanie ambulantnej anestézie je podmienené preukázaním sa negatívnym PCR testom na prítomonosť SARS-CoV2, nie starším ako 3 dni a neprítomnosťou príznakov respiračného ochorenia u pacienta v období najmenej 5 dní pred zákrokom. Negatívny PCR test sa nevyžaduje u osôb, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v legislatívne uznanom časovom intervale alebo potvrdením o zaočkovaní registrovanou a schválenou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 v legislatívne uznanom časovom intervale. Za registrovanú vakcínu pre účely ochrany anestéziologického tímu považujeme výlučne vakcínu, ktorá je riadne registrovaná a schválená Európskou liekovou agentúrou EMA pre použitie v členských štátoch EU, zároveň zaregistrovaná ŠUKL-om a preustená na použitie v SR.

U KAŽDÉHO NEZAOČKOVANÉHO PACIENTA ÚČTUJEME K CELKOVEJ SUME ZA ANESTÉZIOLOGICKÝ VÝKON RIZIKOVÝ PRÍPLATOK VO VÝŠKE 30 EURO. To sa nevzťahuje na pacientov, u ktorých nebolo zaočkovanie proti ochoreniu COVID-19 možné zo zdravotných dôvodov.
Cenník:
Ambulantný anestéziologický výkon pri malých operačných a krátkych endoskopických zákrokoch. Cena za každý výkon. 60,00 €
Komplexný anestéziologický výkon v jednodňovej starostlivosti operačných odborov. Cena za každú začatú hodinu. 80,00 €
Predoperačné anestéziologické vyšetrenie pacienta ako samostatný úkon. 50,00 €
Cenník:
Použitie alebo prenájom vlastného anestéziologického vybavenia pri invazívnych zákrokoch. Cena za každú začatú hodinu. 25,00 €
Preprava výjazdovým vozidlom mimo BA okres. Cena jazdy tam a späť podľa GPS. 0,30 €/km
Cenník:
Rýchly imunochromatografický test na prítomnosť antigénu alebo protilátok Covid-19. 20,00 €
Použitie vybavenia OOPP pri výkone u Covid suspektného alebo pozitívneho pacienta. 30,00 €

Naši partneri: