Anestéziologické služby

Zabezpečujeme:

Anestéziologické predoperačné vyšetrenie s vypracovaním príslušnej lekárskej správy.
Pacient musí mať k dispozícii nález z celkového predoperačného vyšetrenia od svojho praktického lekára alebo internistu vrátane aktuálnych laboratórnych vyšetrení.
Vyšetrenie je možné realizovať v domácom prostredí klienta alebo na inom mieste mimo zdravotníckeho zariadenia, prípadne v sídle našej spoločnosti.
Lekársku správu zasielame klientovi spolu s vystavenou faktúrou v elektronickej forme obratom po pripísaní úhrady na náš účet.
Anestéziologické služby klientom pri operačných zákrokoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ambulantných endoskopických výkonoch alebo zákrokoch miniinvazívnej chirurgie poskytujeme prostredníctvom partnerskej spoločnosti OCTAVIANUS.
Bližšie informácie o týchto službách vrátane cenníka pre rozličné operačné odbory nájdete po kliknutí na odkaz medzi našimi partnermi.

Cenník:
Anestéziologické predoperačné vyšetrenie s vypracovaním a zaslaním lekárskej správy. 50,00 €
Podanie krátkodobej intravenóznej anestézie pri malom ambulantnom zákroku (do 30 minút). 80 €
Doprava vozidlom mimo územia Bratislavy. Cena jazdy na miesto vyšetrenia podľa GPS. 0,60 €/km

Naši partneri: