ÚVOD

Spoločnosť bola založená v roku 2007 transformáciou SZČO na s.r.o. a zápisom do Obchodného registra Slovenskej Republiky, vložka č. 44739/B. Na trhu pôsobíme od roku 2000. Spolupracujeme s viacerými partnermi na poli záchranných a špeciálnych služieb.

Nie sme partnerom zdravotných poisťovní a rovnako nie sme zaradení vo verejnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Naše služby poskytujeme klientom výlučne na základe obchodných resp. zmluvných vzťahov.MUDr. Martin Balko, konateľ

Výpis z obchodného registraNaši partneri: