ÚVOD

Spoločnosť bola založená v roku 2007 zápisom do Obchodného registra Slovenskej Republiky, vložka č. 44739/B. Na trhu pôsobíme od roku 2000. Spoločnosť nie je partnerom zdravotných poisťovní a rovnako nie je zaradená vo verejnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Služby poskytujeme klientom výlučne na základe obchodných zmluvných vzťahov.
MUDr. Martin Balko, konateľ
Výpis z obchodného registra

Informácie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
v zmysle ustanovení § 79 Zákona 578/2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov poskytovateľa: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911, sro
Držiteľ povolenia: MUDr. Martin Balko, konateľ spoločnosti

Typ povolenia: Licencia SLK, účinná od 7.3.2005

Sídlo a miesto prevádzky poskytovateľa: Jelšová 3, 831 01 BratislavaNaši partneri: