ÚVOD

Spoločnosť bola založená v roku 2007 transformáciou SZČO na s.r.o. a zápisom do Obchodného registra Slovenskej Republiky, vložka č. 44739/B. Na trhu pôsobíme od roku 2000. Spolupracujeme s viacerými partnermi na poli záchranných a špeciálnych služieb.

Nie sme partnerom zdravotných poisťovní a rovnako nie sme zaradení vo verejnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Naše služby poskytujeme klientom výlučne na základe obchodných resp. zmluvných vzťahov.MUDr. Martin Balko, konateľ

Výpis z obchodného registra

Informácie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
v zmysle ustanovení § 79 Zákona 578/2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov poskytovateľa: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911, sro
Držiteľ povolenia: MUDr. Martin Balko, konateľ spoločnosti, szčo

Typ povolenia: Licencia SLK, účinná od 7.3.2005
Číslo povolenia: L1A/BA/0086/05, L1B/BA/0086/05, L1C/BA/0086/05.
Sídlo a miesto prevádzky poskytovateľa: Jelšová 3, 831 01 Bratislava

Kódy poskytovateľa pridelené ÚDZS:
R57360025201 v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
R57360032201 v odbore urgentná medicínaNaši partneri: