Služby urgentnej medicíny

Zabezpečujeme:

  • služby lekára urgentnej medicíny a služby obhliadajúceho lekára
  • výukovú a prednáškovú činnosť v urgentnej a forenznej medicíne
  • výjazdovú a prepravnú zdravotnú službu, pre rôzne špecializácie
  • neodkladnú prepravu liečiv, krvných derivátov a biologického materiálu
  • krízovú a terapeutickú intervenciu v rámci canisterapeutickej kynológie
Cenník pri poskytovaní služieb:
služby urgentnej medicíny pre klientov a iných poskytovateľovcenová ponuka
výkon obhliadky mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadeniaMU ÚDZS
prednášková činnosť, krízová a canisterapeutická intervenciacenová ponuka
výkon zdravotnej prepravy, celková jazda podľa GPS0,50 €/km

Naši partneri: