Služby urgentnej medicíny

Zabezpečujeme:

  • služby lekára urgentnej medicíny a služby obhliadajúceho lekára
  • výukovú a prednáškovú činnosť v urgentnej a forenznej medicíne
  • neodkladnú prepravu v transplantačnom programe
  • neodkladnú prepravu krvi a transfúznych prípravkov
  • neodkladnú prepravu biologického materiálu, liečiv a špeciálneho zdravotného materiálu
  • krízovú a terapeutickú intervenciu v rámci záchranárskej a canisterapeutickej kynológie
Cenník pri poskytovaní služieb:
služby urgentnej medicíny pre klientov a iných poskytovateľovpodľa zmluvy
výkon obhliadky mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadeniapodľa zmluvy
prednášková činnosť v urgentnej a forenznej medicínepodľa zmluvy
kilometrovné pri špeciálnej a neodkladnej preprave0,50 €/km
čakanie vozidla nad 30 minút - za každú začatú hodinu 15,00 €
krízová a canisterapeutická intervenciacena dohodou

Naši partneri: