Služby urgentnej medicíny

Zabezpečujeme:

  • služby lekára urgentnej medicíny a služby obhliadajúceho lekára
  • výukovú a prednáškovú činnosť v urgentnej a forenznej medicíne
  • neodkladnú a špeciálnu prepravu (krv, deriváty, tkanivá, štepy, biologické vzorky, liečivá)
  • krízovú a terapeutickú intervenciu v rámci záchranárskej a canisterapeutickej kynológie
Cenník pri poskytovaní služieb:
služby pre iných poskytovateľov záchrannej zdravotnej službypodľa zmluvy
výkon obhliadky mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadeniapodľa zmluvy
prednášková činnosť v urgentnej a forenznej medicínepodľa zmluvy
kilometrovné pri špeciálnej a neodkladnej preprave0,50 €/km
čakanie vozidla nad 30 minút - za každých začatých 5 minút 3,00 €
krízová a canisterapeutická intervenciacena dohodou

Naši partneri: